Wybudują linię wodociągową w Sarbinowie

awaria wody

fot. google.com

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębnie opublikowano właśnie informację o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sarbinowo.

reklama

Przedmiotem wspominanego we wstępie zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej do kol. Sarbinowo wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W ramach przetargu linia wodociągowa zostanie włączona do istniejącego rurociągu, a ponadto zostaną wykonane studnie wodomierzowe i hydranty przeciwpożarowe podziemne.
Do Urzędu Miejskiego w Dębnie wpłynęły cztery oferty, a najkorzystniejszą zaoferowała firma MK Krawiec z Dębna na kwotę 82 410 złotych.