Doczekamy się przebudowy Kościuszki w Dębnie?!

fot. eDeboo.pl

fot. eDebono.pl

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dębnie odbędzie się głosowanie w sprawie zmiany budżetu gminy Dębno na 2016 rok. Po stronie wydatków mają znaleźć się między innymi pieniądze na przebudowę ulicy Kościuszki.

reklama

Już kilkukrotnie za pośrednictwem naszej strony internetowej informowaliśmy Was o środkach, jakie w budżecie były przeznaczone na przebudowę ul. Piasta i Wojska Polskiego. Ostatecznie po rozstrzygnięciu przetargu uwolniono blisko 2,1 miliona złotych, które można przeznaczyć na sfinansowanie innych pozycji.
W ostatnim czasie trwała dyskusja nad przebudową ulicy Kościuszki jeszcze w 2016 roku. Propozycje umieszczenia inwestycji w budżecie składali już radni klubów Głos Mieszkańców oraz PiS, jednak ostatecznie ich propozycje nie były uwzględniane. Sytuacja zmieniła się jak w kalejdoskopie – w projekcie uchwały zmiany budżetu na 2016 rok, zaproponowano zwiększenia wydatków o kwotę 1,7 miliona złotych z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kościuszki. To oznacza, że jeśli radni zgodnie przegłosują tą zmianę, to niebawem powinniśmy spodziewać się przebudowy drogi.