Plan XXIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie
Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

W najbliższy czwartek 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej. Zachęcamy do sprawdzenia porządku obrad.

reklama

W trakcie kwietniowej sesji nie zabraknie stałych punktów, takich jak sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Piotra Downara. Radni zostaną poinformowani o analizie stanu bezpieczeństwa w gminie Dębno, a także działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Planuje się podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu, czy udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościołach w Dolsku, Sarbinowie i Dębnie.
 1. Sprawy regulaminowe:
  a) otwarcie sesji RM,
  b) stwierdzenie obecności radnych,
  c) przedstawienie porządku sesji,
  d) przyjęcie protokołów z przebiegu XXI i XXII sesji RM.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli między sesjami.
 4. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami.
  a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza.
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno w tym (Policja, Straż Miejska, SP)
 6. (Komisja Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska)
 7. Działalność OSP w Gminie Dębno.
  (Komisja Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska)
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016.
  (Komisja Budżetu i Finansów)
  b) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XX/138/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych.
  (Komisja Budżetu i Finansów)
  c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.(Komisja Budżetu i Finansów)
  d) zmiany w uchwale nr XV/103/2015Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie.
  (Komisja Oświaty Kultury, Sportu  i Ochrony Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów)
  e) zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dębnie.
  (Wszystkie komisje RM)
  f) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie.
  (Wszystkie komisje RM)
 9. Odpowiedzi na zapytania  zadane na sesji RM  w dniu 30.03.2016 r.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Odpowiedzi na zapytania.
 12. Sprawy różne.