Plan XVII sesji Rady Powiatu Myśliborskiego

powiat myśliborski

fot. edebno.pl

We wtorek 22 marca 2016 roku odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15. Początek zaplanowano na godzinę 14:00.

reklama

Porządek XVII sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja  o   stanie  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata  2016-2018,
  7.2. w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie za 2015 rok,
  7.3. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego,
  7.4. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.