Plan lutowych komisji Rady Miejskiej

Dębno

fot. debno.pl

W lutym 2016 roku nie zaplanowano sesji Rady Miejskiej w Dębnie. Odbędą się jednak posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Już teraz możecie sprawdzić u nas szczegółowy plan.

reklama

W poniedziałek 22 lutego o godzinie 14:00 odbędzie sie Komisja Rewizyjna, która będzie zajmowała się rozpatrzeniem skargi i realizację zaleceń i wniosków. Kolejnego dnia odbędzie się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia. Chwilę wcześniej zaplanowano wizję lokalną wybudowanego żłobka i przedszkola przy ulicy Jana Pawła II.
W środę odbędzie się Komisja Spraw Publicznych i Środowiska, natomiast dzień później zaplanowano Komisję Budżetu i Finansów. Nie zabraknie sprawozdania z działalności Centrum Wspierania Biznesu, czy informacji z pracy Rad Sołeckich w 2015 roku. W trakcie zebrania komisji zostanie rozpatrzone pismo radnego Andrzeja Lewandowskiego w sprawie opłaty abonamentowej za wodę i ścieki.