DOK organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

fot. DOK

fot. DOK

Dębnowski Ośrodek informuje, że jest organizatorem 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu środowiskowym  oraz Małego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu środowiskowym i powiatowym.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i dorosłych natomiast Mały Konkurs Recytatorski do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w biurze DOK do dnia 22 -go lutego 2016 roku.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Terminy eliminacji 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego:

reklama

eliminacje środowiskowe – 26.02.2016 roku, godz. 10.00 – Dębnowski Ośrodek Kultury,

eliminacje powiatowe – 11.03. 2016 roku, godz. 10.00 – Dębnowski Ośrodek Kultury

Terminy eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego:

eliminacje środowiskowe – 26.02.2016 roku, godz. 10.00 – Dębnowski Ośrodek Kultury,

eliminacje powiatowe – 10.03.2016 roku – Myśliborski Ośrodek Kultury.

Regulamin oraz karty zgłoszenia dostępne są w biurze DOK lub pod linkiem:

http://zamek.szczecin.pl/ara/imprezy.php