List rodziców ws. opłaty za żłobek w Dębnie

przedszkole

fot. bip.debno.com.pl

Jeszcze nie tak dawno za pośrednictwem naszej strony internetowej informowaliśmy Was o ustalonych opłatach w nowo utworzonym żłobku przy ulicy Jana Pawła II. Tymczasem zaniepokojeni rodzice zdecydowali się napisać list do Burmistrza Piotra Downara, który zdecydowaliśmy się zacytować poniżej.

Zwracamy się z prośbą do Burmistrza Miasta Dębna oraz Rady Miejskiej o obniżenie stawki opłaty stałej za pobyt naszych dzieci w gminnym żłobku w Dębnie.

Opłata stała została ustalona w wysokości 350 zł miesięcznie plus dodatkowo 6 zł dziennie za wyżywienie przy założeniu, że dziecko cały miesiąc będzie uczęszczało do żłobka daje koszt prawie 500 zł miesięcznie, co dla większości z nas jest bardzo dużym obciążeniem domowego budżetu.

reklama
Zwracamy się z prośbą o równą stawkę opłaty stałej za pobyt naszych dzieci w gminnym żłobku w Dębnie w stosunku do dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego, znajdującego się przy przedszkolu nr 1 „Czarodziejska Kraina (opłata 15% aktualnej średniej krajowej). Poza nazwą, my rodzice, nie widzimy innej różnicy. Opieka zostaje taka sama, więc zasadna jest jednakowa stawka opłaty identycznej.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż część z nas zapisywała dzieci do oddziału żłobkowego, znajdującego się przy przedszkolu nr 1 „Czarodziejska Kraina”, do którego nasze dzieci się nie dostały i  co za tym idzie (nie z własnego wyboru) wybraliśmy nowo otwarty żłobek, a nie oddział żłobkowy.

Niezrozumiałym jest również fakt ustalenia tak wysokiej opłaty stałej (350 zł) przy niezakończonej inwestycji  budowlanej m.in.: brak placu zabaw, zagospodarowania terenu wokół jak również trwające w dalszej części pracy budowlane budynku przedszkola. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby – czytamy w oficjalnym liście do Burmistrza Piotra Downara.