XV sesja Rady Powiatu. Chcą odwołać Starostę!
powiat myśliborski

fot. edebno.pl

Już w piątek 22 stycznia 2016 roku odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Początek o godzinie 13:00.

Zapowiada we wstępie sesja Rady Powiatu Myśliborskiego przyniesie nam z pewnością sporo emocji. W punkcie piątym porządku obrad zaplanowano między innymi głosowanie nad odwołaniem Starosty Myśliborskiego, Arkadiusza Janowicza.

reklama
W kolejnych punktach radni będą powoływać nowego Starostę, jego zastępcę oraz skład zarządu. Ponadto w planach jest również podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Rodzinie, czy rozpatrzenia skargi na Starostę Myśliborskiego. Poniżej prezentujemy Wam pełen porządek obrad.

Porządek XV sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (w związku z rezygnacją radnego Jarosława Ostrego).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (w związku z rezygnacją radnego Mariusza Norsesowicza).
 5. Odwołanie Starosty Myśliborskiego:
  5.1. zapoznanie się z wnioskiem radnych o odwołanie Starosty Myśliborskiego;
  5.2. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku radnych o odwołanie Starosty Myśliborskiego;
  5.3. dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Myśliborskiego;
  5.4. wybór komisji skrutacyjnej;
  5.5. sporządzenie kart do głosowania;
  5.6. głosowanie i ogłoszenie jego wyników;
  5.7. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania  Starosty Myśliborskiego.
 6. Powołanie Starosty Myśliborskiego.
  6.1. zgłoszenie kandydatów (kandydata) i ich prezentacja;
  6.2. wybór komisji skrutacyjnej;
  6.3. sporządzenie kart do głosowania;
  6.4. głosowanie i ogłoszenie jego wyników;
  6.5. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego.
 7. Wybór Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego:
  7.1. wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata;
  7.2. wybór komisji skrutacyjnej;
  7.3. sporządzenie kart do głosowania;
  7.4. głosowanie i ogłoszenie jego wyników;
  7.5. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego.
 8. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu:
  8.1. wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata;
  8.2. wybór komisji skrutacyjnej;
  8.3. sporządzenie kart do głosowania;
  8.4. głosowanie i ogłoszenie jego wyników;
  8.5. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 9. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu:
  9.1. wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata;
  9.2. wybór komisji skrutacyjnej;
  9.3. sporządzenie kart do głosowania;
  9.4. głosowanie i ogłoszenie jego wyników;
  9.5. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 10. Wybór członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu:
  10.1. wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata;
  10.2. wybór komisji skrutacyjnej;
  10.3. sporządzenie kart do głosowania;
  10.4. głosowanie i ogłoszenie jego wyników;
  10.5. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie:
  11.1. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Powiecie  Myśliborskim  na  lata 2016-2018.
  11.2. zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy, osób zobowiązanych do ich wymiany z powodu zmian administracyjnych.
  11.3. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.
 12. Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 17. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 18. Oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.