Maleje liczba mieszkańców gminy Dębno!
liczba mieszkańców dębna

fot. debno.pl

Spada liczba mieszkańców miasta i gminy Dębno – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Naszej gminie towarzyszy również ujemny przyrost naturalny, czy spadek liczby bezrobotnych.

reklama

W 2015 roku miasto i gminę Dębno zamieszkiwało łącznie 20 257 osób, w tym 6 847 na terenach wiejskich. Oznacza to spadek o 130 mieszkańców w porównaniu do statystyk z 2014 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Dębnie sporządził łącznie 301 aktów zgonu i 369 aktów urodzeń, obejmujących również gminy ościenne. Łącznie w Dębnie odnotowano 221 zgonów i 181 urodzeń, co oznacza ujemny przyrost naturalny.
Dobrą wiadomością jest rosnąca liczba małżeństw – w 2015 roku zawarto ich 127, a więc o 15 więcej niż w 2014 roku. Ponadto w gminie Dębno mieliśmy do czynienia z 39 rozwodami i dwoma separacjami. Na koniec dodajmy jeszcze o malejącej liczbie osób bezrobotnych. W 2015 roku zanotowano 716 osób bez pracy, co oznacza spadem o 244 osoby w porównaniu z poprzednim rokiem.