Podsumowanie pierwszego roku działalności Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” – koło lokalne w Dębnie

logoPierwszy rok funkcjonowania Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” – Koło Lokalne w Dębnie już za nami. Podejmując próbę podsumowania działalności w 2015 roku, mogę stwierdzić, że staraliśmy się w pełni wykorzystać ten czas, promując jednocześnie ideę społeczeństwa obywatelskiego.

W tym okresie angażowaliśmy się w wiele różnych projektów oraz inicjatyw. Wnioskowaliśmy do Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie możliwości ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. miejskie becikowe). W związku ze złożeniem ww. wniosku, uchwałą Rady Miejskiej, powołana została komisja ds. wypracowania rozwiązań dotyczących pomocy materialnej rodzicom, w skład której weszło dwoje naszych członków. Podczas prac komisji staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu dobrych rozstrzygnięć. Ponadto, jako Stowarzyszenie, byliśmy inicjatorem wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Dębno, polegających na tym, że prawo inicjatywy uchwałodawczej będzie również przysługiwało mieszkańcom. Uważamy, że jest to istotne narzędzie, służące do integracji społeczności lokalnej. Co więcej, mając na uwadze zawiadomienie Burmistrza Dębna ws. rozpoczęcia prac nad budżetem na rok 2016, przedstawiliśmy również swoją propozycję na zadanie. Nasz wniosek dotyczył organizacji konkursu na najlepszy biznesplan, adresowanego do mieszkańców Gminy Dębno. Założeniem było to, że laureaci najlepszych biznesplanów byliby zobowiązani do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie gminy, otrzymując jednocześnie określone bonifikaty, np. w postaci czasowej pomocy ze strony Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie.

W 2015 roku aktywnie angażowaliśmy się w kampanie prezydencką oraz parlamentarną. W tym czasie mieliśmy zaszczyt gościć w Dębnie, m.in. posłów na Sejm VII kadencji: Magdalenę Kochan, Ewę Żmudę – Trzebiatowską oraz Arkadiusza Litwińskiego. Cieszy również fakt, że nasz Kolega ze szczecińskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Arkadiusz Marchewka, uzyskał mandat posła w październikowych wyborach.

Reasumując, wiele rzeczy się udało, ale mam nadzieję, że równie wiele przed nami. W tym miejscu chciałabym, w imieniu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” – Koło Lokalne w Dębnie, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w 2016 roku, zdrowia, spełnienia marzeń oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

reklama

Aleksandra Trusewicz

Przewodnicząca Koła Lokalnego w Dębnie

Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”