Uchwalono budżet gminy Dębno na 2016 rok

Dębno

fot. debno.pl

W ubiegły wtorek 22 grudnia 2015 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dębnie, w trakcie której głosowano nad budżetem gminy na 2016 rok. Ostatecznie radni większością głosów uchwalili budżet na kolejne dwanaście miesięcy.

reklama

Już wcześniej za pośrednictwem naszej strony internetowej informowaliśmy Was o budżecie gminy Dębno na 2016 rok, w którym zabrakło pieniędzy na kilka priorytetowych inwestycji. Ostatecznie radni klubu Wspólnie dla Gminy (11 głosów) większością głosów uchwalili projektowany budżet, przegłosowując kluby Głos Mieszkańców oraz PiS (10 głosów).
To oznacza, że w 2016 roku nie spodziewamy się gruntownej przebudowy ulicy Kościuszki, czy kontynuacji uzbrajania terenów przemysłowych przy ulicy Dargomyskiej. Co w takim razie planuje się wykonać w gminie w najbliższym czasie? Wkrótce szczegółowo zajmiemy się analizą budżetu.