Budżet na 2016 rok bez środków na zbrojenie terenów?

strefa ekonomiczna dębno

fot. debno.pl

We wtorek 22 grudnia czeka nas przedostatnia w tym roku kalendarzowym sesja Rady Miejskiej, w której radni będą głosowali nad uchwaleniem budżetu na 2016 rok. Kontrowersyjnie wygląda sprawa środków przekazanych na kontynuację uzbrajania strefy ekonomicznej przy ulicy Dargomyskiej, a w zasadzie… ich braku.

Gmina Dębno w 2015 roku prowadziła prace związane z uzbrojeniem części terenów strefy ekonomicznej przy ulicy Dargomyskiej w Dębnie. Wydawało się, że władze miasta będą kontynuować inwestycję w zbliżającym się roku na kolejnych działkach, ale okazuje się, że w projektowanym budżecie nie znalazła się ani złotówka na uzbrajanie terenów przemysłowych.

reklama

Taka decyzja nijak ma się do wypowiedzi Burmistrza na łamach Pulsu Biznesu. – Priorytetem pozostają dla mnie tereny inwestycyjne – zakończenie ich kompleksowego uzbrojenia, a następnie pozyskanie inwestora, dzięki któremu nastąpi wieloaspektowy rozwój naszej gminy, a mieszkańcy nie będą musieli dojeżdżać do pracy – mówił wówczas Piotr Downar. Tymczasem w projektowanym budżecie znalazło się jedynie 80 tysięcy złotych na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Usługowej, położonej w drugiej części miasta.
Pozostaje zadać pytanie, kiedy w dębnowskiej strefie zainwestuje znana już wszystkim dębnianom, firma Alder. – Rozpoczęcie inwestycji planujemy w 2015 r. po uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń na budowę – czytamy w piśmie wysłanym Burmistrzowi w listopadzie 2014 roku. Tymczasem obecny rok zbliża się ku końcowi, a w strefie na próżno szukać firmy budującej swoją siedzibę, mającą zatrudnić blisko 500 osób.

Na koniec warto dodać jeszcze informację o kwocie 50 tysięcy złotych przeznaczonej na promocję terenów inwestycyjnych. Pieniądze mają być przekazane na przygotowanie i wydanie folderów, wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych, umieszczenie reklam na stronach internetowych, wyjazdy na targi i organizację konferencji. Ponadto radni zdecydowali się na komisji wspólnej pozytywnie zaopiniować wniosek klubu „Głos Mieszkańców” o przekazanie funduszy na przygotowanie spotu filmowego do telewizji.