Zarząd Powiatu do wymiany?

Powiat Myśliborski

fot. wikipedia.pl

Nie milkną echa ostatniej sesji Rady Powiatu, na której to Radni głosowali przeciw pomysłowi połączenia poradni psychologicznych ze zespołami szkół ponadgimnazjalnych, a sala posiedzeń Starostwa Powiatowego znów gościć będzie naszych przedstawicieli. Tym razem Radni mają zająć się odwołaniem Wicestarosty, Danuty Patkowskiej oraz członków Zarządu Powiatu Wojciecha Wojtkiewicza i Andrzeja Potyry.

Dwoje pierwszych uzyskało mandat z ramienia KW Prawa i Sprawiedliwości, natomiast Andrzeja Potyra reprezentuje wyborców KWW Nasz Powiat. Nie ma wśród tych osób reprezentantów PSL-u, co może sugerować powstanie nowej koalicji z radnymi PO i SLD. Mija pierwszy rok od uformowania się nowych władz, czas podsumowań, które mogły spowodować takie decyzję, a może to tylko próba sił Starosty Arkadiusza Janowicza wystosowana w koalicjantów? Wszystko wyjaśni się 17.12.2015r., o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego, ul. Północna 15.

reklama
Planowany porządek XII Sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wniosek o w sprawie odwołania Wicestarosty Myśliborskiego.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego Pani Danuty Patkowskiej.
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  c) odczytanie uchwały stwierdzającej odwołanie Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego.
 4. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Pana Wojciecha Wojtkiewicza.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Pana Wojciecha Wojtkiewicza.
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  c) odczytanie uchwały stwierdzającej odwołanie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 6. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Pana Andrzeja Potyry.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Pana Andrzeja Potyry.
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  c) odczytanie uchwały stwierdzającej odwołanie członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 8. Wybór Wicestarosty Myśliborskiego.
  a) wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata,
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) prezentacja (wystąpienie) kandydata,
  d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
  a) wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata,
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
  a) wniosek Starosty Myśliborskiego przedstawiający kandydata.
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego.
 12. Zamknięcie obrad.