Łączenie Poradni psychologicznych ze szkołami niewypałem?

Powiat Myśliborski

fot. wikipedia.pl

W pierwszy poniedziałek, 7. grudnia, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego, odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Najwięcej punktów w porządku obrad Radni poświęcili na planowanie włączenia Poradni Psychologiczn0- Pedagogicznych w skład Zespołów Szkół Funkcjonujących na terenie naszego Powiatu.

W tekście poprzedzającym poniedziałkową sesję przedstawialiśmy planowany porządek obrad (cały artykuł TUTAJ). Poza standardowymi punktami, naszą uwagę zwróciły  punkty 4., 5. i 6., których brzmienie jest w zasadzie identyczne, zmienną jest tylko nazwa Szkoły, w skład której wejść miałaby poradnia, w Dębnie, Myśliborzu i Barlinku. W przypadku dębnowskiej szkoły punkt miał taką treść:

reklama

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
Przyzwyczajeni do tego, że koalicja rządząca realizuje swoje postulaty wpisując je do porządku obrad, następnie mając wymaganą większość przegłosowuje dane idee, mogliśmy się spodziewać, że podobnie będzie tym razem. Tym razem jednak było inaczej. Podczas głosowań cała rada opowiadała się przeciw podjęciu uchwały. Pytanie kto zatem starał się taką inicjatywę przeforsować, skoro podczas głosowania nie było nawet głosu za tym pomysłem? A może to dobrze, że rządzący oceniają swoje pomysły za nietrafione zanim jeszcze wprowadzą je w życie? Później ciężko się już do nich nie przyznać.