Plan grudniowej sesji Rady Miejskiej w Dębnie

Dębno

fot. debno.pl

Już w najbliższy wtorek 22 grudnia 2015 roku odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Radni będą głosowali między innymi nad budżetem gminy w przyszłym roku. Początek obrad o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

reklama

W trakcie grudniowej sesji nie zabraknie między innymi sprawozdań Przewodniczącego Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, czy Burmistrza Piotra Downara. Głównym punktem obrad będzie jednak uchwalenie budżetu gminy Dębno na 2016 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. W najbliższym czasie będziemy przyglądali się kilku kontrowersyjnym punktom planowanego budżetu.
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie obecności
c) przedstawienie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z przebiegu XVII sesji
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
4. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza
5. Uchwalenie budżetu Gminy Dębno na 2016 i WPF na lata 2016-2026
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno
b) przystąpienie do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej
c) przystąpienie do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej
d) przystąpienie do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl
e) przystąpienie do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chrobrego
f) przystąpienie do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy
g) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Oborzany na lata 2015-2020
h) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Cychry na lata 2015-2020
i) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Dargomyśl na lata 2015-2020
7. Odpowiedzi na złożone zapytania
8. Interpelacje i zapytania
9. Odpowiedzi na zapytania
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie sesji RM