XI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu
Powiat Myśliborski

fot. wikipedia.pl

W najbliższy poniedziałek, 7. grudnia 2015 roku odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Radni tradycyjnie spotkają się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego przy ulicy Północnej. Początek o godzinie 14:00.

reklama

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek Sp. z  o.o.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk  z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ulicy Zachodniej 4.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu  na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
8. Zamknięcie obrad.