Technikum ze Smolnicy zostanie przeniesione?

technikum smolnica

fot. smolnica.pl

Coraz więcej wskazuje na to, że technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy zostanie zlikwidowane, a jego część zostanie przeniesiona do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu opublikowano właśnie uchwałę zarządu powiatu w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie.

reklama

W uzasadnieniu takiego pomysłu możemy przeczytać, że organ prowadzący, jakim jest Starostwo Powiatowe jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o takim zamiarze rodziców uczniów, kuratora oświaty i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
– Z powodu małej liczby kandydatów do klas technikum w ZSiP w Smolnicy od dwóch lat nie rozpoczęło się kształcenie w tego typu i rodzaju szkole. Aktualnie w czteroletnim technikum do klasy 3 (technik informatyk) uczęszcza 13 uczniów, a do klasy 4 dwuzawodowej 15 uczniów (technik spedytor 8; technik informatyk 7). W czerwcu 2016 roku mury szkoły opuści klasa 4 wobec czego od 1 września 2016 roku pozostałaby tylko jedna trzynastoosobowa klasa w zawodzie technik informatyk. Wobec powyższego zasadnym wydaje się przeniesienie tak mało licznej klasy (jedynej tego rodzaju w ZSiP w Smolnicy) do klasy tego samego typu i rodzaju do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie, i tym samym zapewnienie uczniom ukończenia szkoły oraz zlikwidowanie tego typu i rodzaju szkoły w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.