Zmiany w budżecie gminy. Pieniądze na wyposażenie żłobka

przedszkole

fot. bip.debno.com.pl

W trakcie czwartkowej sesji Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie nad zmianą budżetu gminy Dębno na 2015 rok. Dotyczy to między innymi zabezpieczeniu środków na wyposażenie budowanego żłobka.

reklama

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Dębnie, radni będą głosowali między innymi nad przeznaczeniem wypracowanych dochodów (5000 zł) przez SP1 na zakup nowego komputera wraz z oprogramowaniem, a także wykonanie projektu i kosztorysu na remont sali gimnastycznej. Ponadto w SP3 pieniądze mają zostać przekazane na zakup materiałów i wyposażenia, podobnie jak w SP Smolnica. Nowych szaf w świetlicy może spodziewać się Szkoła Podstawowa w Różańsku, natomiast Gimnazjum Publiczne w Dębnie z wypracowanych 6300 złotych, wykona przegląd i zerowanie instalacji elektrycznej.

Jedną z planowanych zmian budżetu gminy Dębno na 2015 rok będzie również zabezpieczenie blisko 180 tysięcy złotych na wyposażenie żłobka. Pieniądze mają trafić ze środków przeznaczonych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Dargomyskiej.