Plan pracy Komisji Rady Miejskiej. Przyjdź i debatuj!
Dębno

fot. debno.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie, Paweł Chrobak, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego poinformował o rozpoczynających się pracach Komisji Rady Miejskiej nad projektem budżetu gminy Dębno na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2016.

reklama

Każdy mieszkaniec gminy Dębno może wziąć czynny udział w zbliżających się Komisjach Rady Miejskiej, podczas których odbędzie się debata na temat budżetu na 2016 rok. Tymczasem tak zwana budżetowa sesja została zaplanowana na 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
Plan pracy Komisji Rady Miejskiej:
1.
Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia – 01.12, godz. 13:00
2. Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska – 02.12, godz. 14:00
3. Budżetu i Finansów – 03.12, godz. 14:00
4. Komisja Wspólna – 10.12, godz. 10:00