Sprawdź projekt budżetu gminy Dębno na 2016 rok
Dębno

fot. debno.pl

Burmistrz Piotr Downar za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego zawiadomił o przyjęciu projektu budżetu na 2016 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026.

reklama

Wszyscy mieszkańcy mogą indywidualnie przeanalizować oba projekty, które zostały udostępnione w Biurze Rady Miejskiej, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, w Bibliotece Publicznej oraz Biuletynie Informacji Publicznej. W przeciągu najbliższych dni również na naszej stronie internetowej zajmiemy się szczegółową analizą budżetu gminy Dębno na 2016 rok.