Przebudowa ulic Wojska Polskiego i Piasta!
Wojska Polskiego/Piasta

fot. debno.pl

Jednym z punktów czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Dębnie było głosowanie nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2015 – 2023. Wszystko miało związek z ewentualnym dofinansowaniem na przebudowę ulicy Wojska Polskiego i Piasta. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy doczekają się nowych dróg.

reklama

Urząd Miejski w Dębnie złoży wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Wojska Polskiego i Piasta z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki). Przewidywana kwota dofinansowania ma wynieść nieco ponad 1,5 miliona złotych, natomiast wkład własny ponad 5,1 milionów. Wobec tego radni podczas czwartkowej sesji zdecydowali się pokryć wkład własny kredytem bankowym w wysokości pięciu milionów.
Początkowo zastanawiano się nad złożeniem pisma w sprawie dofinansowania przebudowy ulicy Kościuszki oraz wspominanych Wojska Polskiego i Piasta. Ostatecznie z wyliczeń Urzędu Miejskiego wynika, że większe szanse na dofinansowanie mają ulice z zachodniej części miasta. Wkrótce powinniśmy oficjalnie poznać decyzję w sprawie przekazania pieniędzy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.