Plan XV sesji Rady Miejskiej w Dębnie
Dębno

fot. debno.pl

W czwartek o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się piętnasta sesja Rady Miejskiej. Warto tym samym zapoznać się z dokładnym planem.

reklama

Radni w trakcie XV sesji będą poinformowani między innymi o przygotowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, czy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych do okresu zimowego. Czwartkowa sesja niesie za sobą również głosowanie uchwał w sprawach zmiany budżetu, czy Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni zadecydują również o pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego, co wiąże się z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie.
Plan XV sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie kworum
c) przyjęcie protokołu z przebiegu XII sesji
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli między sesjami
4. Informacja Burmistrza Dębna z działań podjętych między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do działań podjętych między sesjami
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń
6. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego
7. Informacja nt. przygotowania do okresu zimowego
8. Sprawozdanie z pracy szkół
9. Projekty uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy Dębno na rok 2015
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d) obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
e) obniżenie ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok
f) podatku od środków transportowych
g) opłaty targowej
h) zgłoszenie kandydata na ławnika
i) wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019
j) utworzenie gminnej jednostki budżetowej – Żłobek Gminny w Dębnie
k) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym
l) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
m) określenia wysokości pomocy finansowej dla P. Myśliborskiego na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem
n) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza)
o) przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
10. Odpowiedzi i zapytania na interpelacje
11. Interpelacje i zapytania
12. Sprawy różne
13. Zakończenie sesji