Gmina Dębno nie przyjmie uchodźców z Syrii

Dębno

fot. debno.pl

Radny Grzegorz Kulbicki na wrześniowej sesji Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem w sprawie obecnego problemu z imigrantami. Okazuje się, że dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego Piotr Domagalski zwrócił się do wszystkich Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o podanie informacji na temat ewentualnej gotowości do przyjęcia uchodźców i wsparcia w procesie integracji ze środowiskiem.

reklama

Wobec tego, Burmistrz Piotr Downar odpowiedział pismem, nie wyrażając gotowości do przyjęcia uchodźców oraz ich wsparcia w procesie integracyjnym. Gmina Dębna uargumentowała do brakiem zapewnienia mieszkań dla uchodźców (obecnie 60 rodzin oczekuje w gminie Dębno na mieszkania) oraz utrzymującą się na poziomie 12,7% stopą bezrobocia w Powiecie Myśliborskim.