X sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Powiat Myśliborski

fot. wikipedia.pl

W najbliższy poniedziałek 26 października 2015 roku odbędzie się X sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Radni tradycyjnie spotkają się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego przy ulicy Północnej. Początek o godzinie 14:00.

reklama

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2014 roku.
 4. Informacja o stanie dróg powiatowych.
 5. Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2015/2016.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2014/2015.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  1.  w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za sunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.
  8.2.  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. „Kontrakt Samorządowy  – Lider Pojezierzy”
  8.3.  zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.
  8.4.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.