Kolejna sesja Rady Miejskiej. Uchwała o kontrakcie samorządowym
Lider Pojezierza

fot. google.pl

Już w najbliższy czwartek 22 września w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej. Tym razem radni będą debatowali nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji kontraktu samorządowego – Lider Pojezierza.

Kontrakt samorządowy jest umową pomiędzy Marszałkiem Województwa a samorządami, które porozumiały się opracowując wspólną koncepcję rozwoju własnego regionu. Tym samym gmina Dębno może dołączyć się do Powiatów Myśliborskiego i Choszczeńskiego oraz gmin Barlinek, Choszczno, Myślibórz, Pełczyce i Trzcińsko-Zdrój.

reklama
Wspominany kontrakt umożliwi naszej gminie pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Włodarze naszej gminy zgłosili następujące projekty:

  1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strefy Przemysłowej w Dębnie w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez dozbrojenie terenów.
  2. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sarbinowo – Cychry wzdłuż drogi krajowej nr 23 oraz na odcinku Dębno – Smolnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 i na odcinku drogi wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dargomyśla.
  3. Poprawa jakości kształcenia w SP Cychry, SP Sarbinowo, SP Różańsko, SP nr 1 w Dębnie oraz SP Smolnica.