Protest obywatelski w sprawie drogi w Barnówku
Dębno

fot. debno.pl

Nie tak dawno za pośrednictwem naszej strony internetowej poruszaliśmy temat odrzucenia przez radnych dofinansowania na remont drogi wojewódzkiej w Barnówku. Tymczasem spora liczba mieszkańców gminy złożyła na liście protest obywatelski, który już teraz możecie przeczytać u nas.

– Zaniepokojeni odrzuceniem pisma Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 130 w Barnówku, wnosimy protest obywatelski przeciw decyzji radnych Rady Miejskiej w Dębnie, którzy poprzez głosowanie odrzucili, co najmniej 2 miliony złotych na dofinansowanie tej inwestycji.

Jesteśmy zbulwersowani postawą 11 radnych, a mianowicie: Pawła Chrobaka, Dariusza Drohomireckiego, Józefa Głuszko, Mirosława Handke, Adama Kaczmarczyka, Zbigniewa Kędziora, Krzysztofa Lenartowicza, Haliny Stańczak, Jana Sypniewicza, Leszka Włodkowskiego-Moszej i Krystyny Zioły. Wymienieni radni zamiast wykazać się postawą aprobującą oczekiwania mieszkańców gminy, wykazali się ignorancję i egoizmem swojego ugrupowania i ich liderów. Jesteśmy zdziwieni, że radni, którzy mieli na swoich plakatach i banerach wyborczych hasła o konsekwentnym działaniu dla dobra gminy, swoją postawą negują głoszone przez siebie ideały. Tłumaczenia radnych są nader kuriozalne i nie możemy wyjść ze zdziwienia, że próbują nas przekonać do swojego destrukcyjnego myślenia i całkowicie odrzucają perspektywiczne myślenie o następnych pokoleniach.

reklama
Droga wojewódzka w Barnówku jest w fatalnym stanie technicznym (zapadający się most, olbrzymie nierówności nawierzchni, brak kanalizacji burzowej powodujące permanentne zalewanie posesji mieszkańców). Dodajmy, że jest to droga o olbrzymim natężeniu ruchu, a ponadto odbywa się tędy transport zarówno lokalnych przedsiębiorców (wpłacają oni niemały podatek od środków transportu) jak i największego naszego podatnika, PGNiG (8 mln zł rocznie wpływu do kasy miejskiej). Uzasadnienie odmowy współfinansowania remontu drogi argumentem, iż jest to droga Marszałka, stawia poza nawias zarówno mieszkańców sołectwa Barnówko  jak i wspominanych przedsiębiorców.

Szanowni Radni, propozycja Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby gmina finansowała koszty projektowe (ok 100 tys zł) w zamian za realizację inwestycji (wartą co najmniej 2 mln zł) jest obecnie normą w partnerskim realizowaniu inwestycji. Prosimy zatem, zreflektujcie swoje stanowisko w tej sprawie i realizujcie politykę dla dobra gminy. Nasz protest jest głosem społeczności niegodzącej się z przejawami nieliczenia się z opinią mieszkańców. Zakładaliśmy, że wybierając radnych w obecnej kadencji będą oni reprezentować nasze wspólne interesy, a nie realizować partykularne sympatie i antypatie polityczne – czytamy w liście podpisanym przez mieszkańców gminy Dębno.

Przypomnijmy, że już w najbliższy wtorek 20 października odbędzie się sesja Rady Miejskiej zwołana właśnie w celu współfinansowania przebudowy drogi w Barnówku.