Zmiana statutu Gminy Dębno. Zdemotywowanie mieszkańców

Dębno

fot. debno.pl

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębnie odbyło się głosowanie związane z projektem nowego statutu Gminy Dębno związane z liczbą mieszkańców występujących z inicjatywą podjęcia uchwały.

Do tej pory z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić grupa co najmniej sześciu radnych, klub radnych oraz stałe komisje rady. Tymczasem podczas XII sesji, radni przegłosowali zmianę statutu, zakładającą, że obecnie z inicjatywą podjęcia uchwały musi wystąpić grupa minimum 500 osób. Kilka dni wcześniej podczas komisji ustalono jednak w projekcie, że liczba ma wynosić 300, natomiast na sesji zawnioskowano o zwiększenie tej liczby o kolejnych 200 mieszkańców.

reklama

Korzystając z okazji przedstawiamy poniżej grafikę opublikowaną na oficjalnym fanpage’u radnego Marcina Struka, związaną ze zwiększeniem liczby mieszkańców, którzy mogą składać inicjatywy uchwałodawcze.

fot. Facebook

fot. Facebook