Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej

Dębno

fot. debno.pl

Już w najbliższy czwartek 27 sierpnia odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Na stronie internetowej miasta opublikowano właśnie porządek obrad, w którym znalazło się kilka ciekawych punktów.

Podczas sierpniowej sesji, radni zapoznają się między innymi z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Ponadto odbędą się głosowania związane ze zmianą budżetu gminy na 2015 rok, czy przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poniżej prezentujemy Wam pełen porządek obrad.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Dębnie:

 1. Sprawy regulaminowe:
 2. a) otwarcie sesji RM,
 3. b) stwierdzenie obecności,
 4. c) przedstawienie porządku obrad,
 5. d) przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji RM.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli między sesjami.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Dębna z działań podjętych między sesjami.
 9. a) pytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF Gminy Dębno za I półrocze 2015 r.
 11. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 12. Projekty uchwał w sprawie:
 13. a) zmiany budżetu Gminy Dębno na 2015 r.
 14. b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Dębnie w celu

         przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu

         Rzeczypospolitej Polskiej

reklama
 1. c) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na

         ławników

 1. d) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydacie na ławnika Sądu Rejonowego

         dla Rady Miejskiej

 1. e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

         Gminy Dębno dla miejscowości Oborzany

 1. f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

          w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna

 1. g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna.
 2. Odpowiedzi na pytania zadane na sesji w dniu 02.07.2015 r.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Odpowiedzi na zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie sesji RM