Nowe ceny za wodę i ścieki

woda

fot. debno.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 lipca 2015 roku od 1 września wprowadza się nowe ceny i stawki za wodę i ścieki.

reklama

Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku obowiązują następujące ceny i stawki:

  1. Cena za dostarczoną wodę – 3,27 zł/m3
  2. Cena za odprowadzane ścieki – 7,74 zł/m3
  3. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w:
  • Rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w wysokości – 4,88 zł/m-c
  • rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w wysokości – 1,92 zł/m-c