Połączenie szkół z Dębna i Smolnicy?!

Zespół Szkół Dębno

fot. facebook

W internecie opublikowano niedawno projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie oraz Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie.

reklama

Projektu uchwały Powiatu Myśliborskiego został negatywnie odebrany przez nauczycieli oraz osoby związane ze szkołami. W przypadku uchwalenia projektu, z dniem 31 sierpnia 2015 roku zostaną rozwiązane Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie oraz Zespół Placówek i Szkół w Smolnicy. Dzięki temu Rada Powiatu w Myśliborzu chciałaby z dniem 1 września stworzyć Zespół Szkół i Placówek w Dębnie, w którego skład wchodziłyby I Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum Publiczne oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna.