Zwolennicy ruchów wolnościowych poparli pomysł Młodych Demokratów

Dębno

fot. debno.pl

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska, poza analizowaniem przygotowanych na Sesję uchwał, zajęto się także wnioskiem złożonym przez grupę młodzieży- zwolenników ruchów wolnościowych, odnoszącym się do wniosku „Młodych Demokratów” w sprawie tzw. miejskiego becikowego. 

Zwracają się do Rady Miejskiej o poparcie w/w wniosku, z tym, że narzucają niejako kwotę, która miałaby zostać udzielona, postulując o 1000 złotych. W uzasadnieniu możemy przeczytać o tym, że „300 zł jest propozycją upokarzającą mieszkańców naszego miasta”, co warto sprostować, gdyż Młodzi Demokraci w swoim wniosku użyli stwierdzenia „kwotę nie mniejszą niż 300 zł”, bowiem wnioskodawca może dawać tylko sugestie natomiast w gestii Rady Miejskiej, podczas prac Komisji ustala się konkrety. Warto również pamiętać, że pomoc ma objąć zarówno mieszkańców miasta, ale i całej Gminy.

„Zwolennicy ruchów wolnościowych” nie oszczędzili sobie jednak docinek i nie poprzestali na upokarzaniu mieszkańców, przypomnieli w swoim wniosku o słynnych ośmiorniczkach jadanych przez działaczy PO, jak gdyby wnioskodawcą był co najmniej członek partii Platformy Obywatelskiej.

reklama

Pomimo tego wszystkiego cieszy fakt, że coraz więcej grup młodzieży interesuje się sytuacją społeczną w naszej Gminie. Szczególnie dlatego, że o wsparcie finansowe występują także środowiska skrajnie prawicowe, które przecież z założenia nie powinny popierać pomocy społecznej. Widać program ten działa tylko wybiórczo.

Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować oba wnioski i zostanie udzielone wsparcie w kwocie 1000 złotych wszystkim nowym mieszkańcom Dębna, a sukces ten pociągnie za sobą dalszą współpracę środowisk, które na niego pracowały.

Norbert Batory