Zmiany w budżecie Gminy w 2015 roku

Dębno

fot. debno.pl

Radni podczas X sesji Rady Miejskiej w Dębnie będą mieli okazję głosować nad zmianą budżetu gminy na 2015 roku. Oczywiście postanowiliśmy sprawdzić, jakie zmiany planowane są w najbliższym czasie.

Pierwszą zmianą budżetu jest wprowadzenie dochodów wypracowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Dębnie w wysokości 6 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę monitoringu – zakup i montaż czterech kamer i rejestratora cyfrowego, a także urządzeń na plac zabaw. Tymczasem dochody wypracowane przez Szkołę Podstawową nr 3 zostaną przeznaczone na zakup sprzęt komputerowego. Podobnie w przypadku Gimnazjum Publicznego, gdzie dochody zostaną przeznaczone na remont dwóch sal lekcyjnych polegających na wymianie podłóg, oświetlenia i malowania. Na koniec zmian dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe warto wspomnieć również o Gimnazjum dla Dorosłych, które 11 400 złotych przeznaczy na wymianę ogrodzenie od ulicy Chojeńskiej.

reklama

Część zmian budżetu polegać będzie również na wprowadzeniu dochodów i wydatków w wysokości blisko 300 tysięcy złotych z niezakończonych zadań dotyczących opłat za przyłączenia do ENEI. Tymczasem na wniosek kierownika GPiK zostaną zabezpieczone 40 tysiące złotych na inwentaryzację terenów zieleni oraz działek gminnych.

W dodatkowych wnioskach do zmiany budżetu znalazła się również propozycja wprowadzenia 30 tysięcy złotych na budowę nawierzchni ulic na osiedlu Siewna. Pieniądze mają pochodzić z oszczędności z przebudowy ulicy Piłsudskiego w Dębnie. Ponadto proponuje się wprowadzenie brakujących środków w wysokości 75 tysięcy złotych na takie zadania, jak odwodnienie SP3 w Dębnie i SP w Sarbinowie oraz przebudowę pokoju nauczycielskiego, remont dachu hali w SP w Smolnicy, a także zakup systemu dziennika elektronicznego.