Pogorszenie jakości wody w Dębnie!

awaria wody

fot. google.com

Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie poinformował o awarii filtra na Stacji Uzdatniania Wody, przez co nastąpiło pogorszenie jakości wody podawanej do sieci.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie pracuje obecnie nad intensywnym płukaniem sieci wodociągowej. Do zakończenia prac należy spodziewać się okresowanego pogorszenia jakości wody.