Prezes szpitala: Nie przewiduję zmian kadrowych

szpital_dębno

fot. Szpital Dębno

– Nie przewiduję większych zmian kadrowych poza tymi, które wynikają z aktualnych potrzeb szpitala – napisał Zbigniew Gomółka pełniący funkcję prezesa Szpitala w Dębnie w odpowiedzi na interpelację Radnej Powiatu Myśliborskiego, Wiolecie Drzewińskiej.

Radna Powiatu Myśliborskiego podczas ostatniej sesji Rady Powiatu złożyła interpelacje dotyczące planów Szpitala w Dębnie. Wśród pytań pojawił się temat zmian i braków kadrowych wśród pielęgniarek na poszczególnych oddziałach oraz planów zatrudnień nowych osób.

– Sytuacja w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Szpitalu w Dębnie jest wynikiem trendu krajowego, polegającego na tym, iż liczba czynnych zawodowo pielęgniarek systematycznie spada. Obecnie w województwie zachodniopomorskim na 100 tysięcy mieszkańców przypada 2,1 pielęgniarski. Średnia wieku pielęgniarki w szpitalu w Dębnie również pokrywa się z trendem krajowym i wynosi 49 lat, a położnej 53 lata. Powoduje to lukę pokoleniową w tym zawodzie, co zostało również stwierdzone w Krajowym Raporcie dotyczącego sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce – napisał prezes Zbigniew Gomółka.

reklama

– Aktualnie w szpitalu przygotowywany jest program stwarzający osobom bardziej aktywnym możliwość większego rozwoju poprzez zmianę zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilno-prawną – kontynuował prezes Szpitala w Dębnie.

W zapytaniu Radnej Wioletty Drzewińskiej pojawił się również temat liczby lekarzy i ich rezygnacji z pracy w szpitalu z dniem 1 maja 2015 roku. – Nie było takich przypadków. Zatrudniono natomiast dodatkowo lekarza o specjalizacji onkolog-internista – wyjaśnił prezes Zbigniew Gomółka.

Nowe ceny reklam na eDebno.pl! Sprawdź, skontaktuj się i zareklamuj!