Trybuna Obywatelska na sesjach Rady Miejskiej?

Dębno

fot. debno.pl

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Dębnie, Klub Radnych „Głos Mieszkańców” wyszedł z inicjatywą stworzenia trybuny obywatelskiej, która tym samym byłaby szansą dla mieszkańców miasta i okolic na zabranie głosu w interesujących ich sprawach.

reklama

Radny Grzegorz Kulbicki reprezentujący Klub Radnych RM w Dębnie „Głos Mieszkańców”, złożył na ręce Przewodniczącego obrad pisemny wniosek o stworzeniu trybuny obywatelskiej podczas sesji Rady Miejskiej. We wspomnianym wniosku możemy przeczytać, że Klub Radnych zwraca się z prośbą o stworzenie w porządkach sesji RM w Dębnie tzw. „Trybuny Obywatelskiej”.  Będzie to tym samym wyodrębniony w programie każdej sesji punkt, w którym każdy mieszkaniec miałby możliwość zabrania głosu na forum, zaprezentowanie swoich wniosków, opinii i petycji.