Plan VII sesji Rady Miejskiej w Dębnie

Dębno

fot. debno.pl

W najbliższy czwartek 30 kwietnia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej. Początek o godzinie 12:00, zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców.

reklama

Plan zbliżającej się sesji Rady Miejskiej zakłada między innymi ślubowanie nowego członka Rady Miejskiej, którym został Marcin Struk. Ponadto radni będą głosować nad zmianą budżetu, pomocą finansową dla Powiatu Myśliborskiego, czy wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Liderze Pojezierza.

Plan VII sesji Rady Miejskiej:
1. Sprawy regulaminowe
2. Otwarcie sesji RM
3. Wydatnie zaświadczenia o wyborze na radnego dla Marcina Struka
4. Złożenie ślubowania przez radnego Marcina Struka
5. Stwierdzenie quorum
6. Przyjęcie protokołu z przebiegi VI sesji RM
7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego RM między sesjami
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej między sesjami
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
10. Pytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza
11. Informacja nt. realizacji zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębno i CZG-12
12. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2015 r.
b) określenie wysokości pomocy finansowej Powiatu Myśliborskiemu
c) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dębno w Lokalnej Grupie Działania „Lider Pojezierza” w okresie oprogramowania 2014-2020
d) uzupełnienie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie
14. Odpowiedzi i interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji RM
15. Interpelacje i zapytania
16. Odpowiedzi na zapytania
17. Sprawy różne
18. Zamknięcie sesji RM