Nowy sprzęt dla Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie

fot. facebook Anna Mieczkowska

fot. facebook Anna Mieczkowska

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Myśliborskiego odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym zmiany budżetu na 2015 roku. Wspominana zmiana uwzględnia kupno nowego sprzętu dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

reklama

Na wniosek Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, Radni Powiatu Myśliborskiego będą głosowali nad zmianą budżetu dotyczącą zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie 4 600 złotych uzyskaną jako darowiznę PZU z przeznaczeniem na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych.