I Bieg „Dębno mówi nie narkotykom”

dębno_narkotyki

fot. debno.pl

Już w najbliższą niedzielę 26. kwietnia, odbędzie się w Dębnie: I Bieg „Dębno mówi nie narkotykom”. Organizatorem biegu jest nasza lokalna, Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno oraz Dębnowski Ośrodek Kultury, w którym to w niedzielę od 9. rano przyjmowane będą zgłoszenia do biegu. 

Start zawodów przewidziany jest na godzinę 10. przy moście na jeziorze Lipowo od strony DOKu. Zawodnicy do pokonania będą mieli 4 pętle wzdłuż promenady przy jeziorze, co razem da 6 km trasy. Na najlepsze 3 osoby, zarówno wśród Pań, jak i Panów czekają okolicznościowe nagrody rzeczowe. Na każdego z uczestników, który pojawi się na mecie czeka zaś pamiątkowy medal. Wśród wszystkich uczestników zostaną także rozlosowane nagrody rzeczowe. Organizatorem biegu jest Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie to jednak powinno być główną zachętą do startu, a główny cel biegu: „Propagowanie idei życia bez używek – aktywizacja dzieci, młodzieży i rodziców na rzecz zmniejszenia zjawisk patologicznych w środowisku lokalnym.”

Mamy nadzieję, że zobaczymy się z Wami na starcie.

Regulamin Biegu:

I BIEG „Dębno mówi nie narkotykom”
Dębno 26.04.2015 r.

ORGANIZATORZY:
Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno
Dębnowski Ośrodek Kultury

reklama

SPONSORZY BIEGU:
Gmina Dębno
Netto Sp. z o.o.
PHU „Mirmot” Mirosław Napieracz

CEL BIEGU:
1. Propagowanie idei życia bez używek – aktywizacja dzieci, młodzieży i rodziców na rzecz zmniejszenia zjawisk patologicznych w środowisku lokalnym.
2. Promowanie wśród mieszkańców Dębna wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia poprzez różne formy spędzania czasu wolnego.
3. Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym.
4. Profilaktyka przeciw zagrożeniom społecznym.
5. Promocja zdrowia.

TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 26.04.2015 r. o godz. 10:00 po promenadzie wzdłuż jeziora.
2. Biuro zawodów znajdować się będzie w DOK-u przy ulicy Daszyńskiego i będzie czynne od godz. 9:00.
3. Start i meta będą zlokalizowane na moście od strony DOK-u.
4. Dystans biegu wynosi 6 km( 4 pętle).

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, mogą wziąć udział w biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
3. Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
5. Zawodnicy nie będą ubezpieczeni od NNW i w biegu startują na własną odpowiedzialność.
6. Podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu zawodów od godz 9:00 w Biurze Zawodów.
2. W biegu nie jest pobierana opłata startowa.

NAGRODY:
1. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal.
1. Pierwsze trzy osoby wśród kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone okolicznościowymi upominkami rzeczowymi.
2. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną upominki rzeczowe oraz 3 karty upominkowe o wartości 100 pln na zakupy w Intersporcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Wszystkich uczestników biegu „Dębno mówi nie narkotykom” obowiązuje niniejszy regulamin.
2.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub ukradzione w trakcie imprezy.
3.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.