Sprawozdanie PUK za 2014 rok

kwietnik_debno

fot. edebno.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przedstawiło właśnie informację z realizacji zadań na rzecz Miasta i Gminy Dębno w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni miejskiej w 2014 roku.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w 2014 roku świadczyło usługi polegające między innymi na oczyszczaniu miasta, w tym oczyszczania ulic, chodników, placów oraz opróżniania ulicznych koszy. Jednym z zadań PUK jest również utrzymanie zieleni w mieście, na co składa się budowa kalendarza roślinnego oraz obsada wież kwiatowych i wiszących kwietników. W informacji za 2014 roku możemy przeczytać, że utrzymanie terenów zieleni miejskiej dotyczyło powierzchni 12,8 ha, z czego połowę stanowi park miejski.

reklama

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w pierwszym półroczu 2014 roku wyprodukował i wysadził 4 tysiące bratków oraz 8 tysięcy pozostałych roślin. Łącznie na wykonanie obsady letniej przeznaczono ponad 21 tysięcy złotych. Tymczasem do wykonania kalendarza kwietnego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Baczewskiego użyto 6,5 tysiąca roślin na kwotę 14 tysięcy złotych. Do kosztów pielęgnacji zieleni należy doliczyć jeszcze 9 tysięcy złotych za pielęgnację wież kwiatowych na Pl. Konstytucji 3 Maja.

Łącznie na utrzymanie zieleni miejskiej w 2014 roku z budżetu gminy przekazano 290 tysięcy złotych, z czego ponad 65 tysięcy pochłonęły koszenia trawników, grabienie, wywóz i utylizacja liści. Dodatkowymi zadaniami PUK było również utrzymanie grobów wojennych KURHAN, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, a także utrzymanie czystości w rzece Kosa.