WTZ wspomaga mieszkańców Dębna i okolic

WTZ_Debno

fot. facebook.com

Zapewne niejeden mieszkaniec Dębna wie o istnieniu Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warto jednak bliżej przyjrzeć się placówce zajmującej się osobami niepełnosprawnymi z miasta i okolic, dlatego przytoczyliśmy dla Was najważniejsze wypowiedzi kierownik Małgorzaty Lenkiewicz z ostatniej sesji Rady Powiatu Myśliborskiego.

– Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką organizacyjną Gminy Dębno finansowaną przez państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działa na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku. Działalność prowadzi od 2002 roku. To placówka dla 30 osób niepełnosprawnych z miasta i gminy Dębno, które posiadają prawnie zatwierdzony status niepełnosprawności z kwalifikacją do terapii zajęciowej – wyjaśniła kierownik Małgorzata Lenkiewicz.

reklama

Celem działań Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja pod kątem społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych, w tym celu prowadzone są działania lecznicze, edukacyjne, techniczne oraz społeczne, które mają przyczyniać się do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Uczestnicy WTZ mają do dyspozycji sześć pracowni – kulinarną, wikliniarską, stolarską, dziewiarsko-krawiecką oraz komputerowo-muzyczną.

– Zajęcia prowadzone są w systemie opieki dziennej od 7:30 do 15:30 przez 5 dni w tygodniu w 5-osobowych grupach dostosowanych do możliwości i zainteresowań uczestników. Warsztat zapewnia opiekę medyczną, psychologiczną, specjalną, zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz dowóz uczestników własnym, przystosowanym samochodem – powiedziała kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. – Statutowe zadania realizowane są przez 11-osoby zespół pracowników wspierany przez stażystów, wolontariuszy i grupy przedszkolno-szkolne – dodała.

– Rehabilitacja zawodowa oparta jest na terapii zajęciowej, która przekłada się na powstawanie różnorodnych prac i wyrobów, które świadczą o zdolnościach i umiejętnościach osób niepełnosprawnych i ich chęci zaistnienia w środowisku. Prace prezentowane są w galerii oraz na stoiskach z okazji lokalnych uroczystości – przyznała Małgorzata Lenkiewicz. Dębnowski WTZ ściśle współpracuje z podobnymi jednostkami działającymi na terenie kraju i poza granicami. – Placówka wspiera niepełnosprawnych mieszkańców gminy Dębno w zakresie poradnictwa i nieodpłatnego korzystania ze sprzętu pozyskanego z Holandii, Niemiec i lokalnych darczyńców – podsumowała.