Sporządzają nowy plan dla Salezjańskiej

Dębno

fot. debno.pl

Burmistrz Dębna ogłosił przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej. Już teraz każdy mieszkaniec może złożyć swój wniosek w tej sprawie.

Rada Miejska w Dębnie dnia 26 marca przegłosowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej (rejon byłych zakładów NZPOW).

reklama

W uzasadnieniu uchwały możemy przeczytać o konieczności wprowadzenia zmian ustaleń z 2012 roku, polegających na korekcie wskaźnika intensywności zabudowy, formy zabudowy, ilości kondygnacji oraz funkcji terenu. Zgodnie z przepisami, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zgodne z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno.

MPZP_Salezjańska

fot. bip.debno.com.pl

Osoby zainteresowane już teraz mogą składać wniosku na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres bok@www.housemd.hs3.linux.pl, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.