W. Drzewińska: Co dalej z powiatem myśliborskim? Kilka słów o szpitalu.

WDrzewinska

„ Co dalej z powiatem myśliborskim”?

czyli hipokryzja w najlepszym wydaniu !!

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli”……..

Dnia 01.12.2014r. słowami ślubowania objęłam mandat radnej Powiatu Myśliborskiego. Złożone ślubowanie zobowiązuje mnie i wszystkich radnych do jego przestrzegania. Tak przynajmniej wydawało mi się, że będzie. Niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Z przedłożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Myśliborzu w okresie od 08 grudnia 2014r. do dnia 15 stycznia 2014r. dowiedziałam się między innymi o odwołaniu Pani Magdaleny Małyski prezes Spółki Szpital w Dębnie i powołaniu na to stanowisko Pana Zbigniewa Gomułki. Czyli…. złowrogo brzmiące tytuły artykułów jednej z lokalnych gazet typu „ Małyska do odstrzału” okazały się prawdą.

Szpital w Dębnie to bardzo ważne miejsce pod każdym względem. Tak jak każda instytucja, boryka się z wieloma problemami. Ale nie może być tak, że za jakiś czas, „komuś” przyjdzie do głowy pomysł jego likwidacji! Stąd moje liczne zapytania jakie złożyłam podczas IV Sesji w Myśliborzu dnia 30 stycznia 2015 r.

1. Jakie są priorytety inwestycyjne Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i jakie będą źródła ich finansowania?

Treść udzielonej mi odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Informuję, że priorytety inwestycyjne Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródła ich finansowania zostaną ustalone w terminie późniejszym”.

2. Proszę przedstawić kierunki rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2015 – 2020.

Treść udzielonej mi odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Niniejszym informuję, że kierunki rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2015 – 2020 zostaną przyjęte w terminie późniejszym”.

3. Na jakie cele zostały przeznaczone pieniądze wniesione do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. przez Gminę Dębno w wysokości 1 500 000 zł?

Treść udzielonej odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Zgodnie z uchwałą XII/120/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Szpital w Dębnie” Sp. z o. o. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, który w całości został przeznaczony do objęcia przez nowego wspólnika Gminę Dębno. Udziały w podwyższonym kapitale w całości zostały pokryte przez nowego wspólnika Gminę Dębno. Kapitał jest do dyspozycji Spółki”.

4. Jaki sprzęt medyczny zakupiono do Szpitala w Dębnie w miesiącu styczniu 2015 r. po otrzymaniu 1 500 000 zł i na jakie oddziały trafił?

Treść udzielonej odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesa Zarządu Spółki wyjaśniam, że obecnie w Spółce trwają prace przygotowawcze związane z zakupem zestawu endoskopowego oraz myjki dwustanowiskowej”.

5. Jaki jest konkretny koszt utrzymania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. oraz kto wchodzi w jej skład ?

Treść udzielonej odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Informuję, że nie została jeszcze powołana Rada Nadzorcza w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o.”

6. Kto będzie finansował Radę Nadzorczą w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o.?

Treść udzielonej odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Niniejszym informuję, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Radę Nadzorczą będzie finansowała Spółka Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

7. W jakiej wysokości i kto poniesie koszty wypłacenia odprawy byłej prezes Szpitala w Dębnie pani Magdalenie Małyska?

Treść udzielonej odpowiedzi przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu: „Zgodnie z podpisanym kontraktem i informacją uzyskaną od byłej Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Pani Magdaleny Małyski, wyjaśniam, że nie była Ona zainteresowana przedłużeniem kontraktu, który wygasał z dniem 31 grudnia 2014 roku. Z tego tytułu zostanie wypłacony Pani Magdalenie Małysce 2-miesięczny ekwiwalent

reklama

Czy przedłużenie kadencji byłej prezes Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Pani Magdalenie Małysce do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zwyczajne zgromadzenie wspólników pozwoliłoby uniknąć wypłacenia jej odprawy?

Nie udzielono mi konkretnej odpowiedzi.

„Odpowiedzi” umieszczono 20.02.2015r. na stronie internetowej bip.powiatmysliborski.pl w zakładce Interpelacje> V kadencja> 2015 rok. Są ogólnikowe, lakoniczne, mało konkretne, kłamliwe, wręcz wprowadzające w błąd, lekceważące wszystkich wyborców bez względu na poglądy. Kandydat, który przystępuje do konkursu na stanowisko prezesa, czy dyrektora musi, bo jest to wymóg formalny każdej komisji, przedstawić koncepcję rozwoju Spółki, którą będzie zarządzał. Powinien wiedzieć, co i w jaki sposób chce to osiągnąć. Zarządzający wymaga wiele od kadry i jeszcze więcej od siebie.

Z odpowiedzi udzielonych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu jawi się przerażający obraz: brak koncepcji funkcjonowania szpitala, źródeł finansowania inwestycji, nie wspomnę o kierunkach jego rozwoju. Jak mantrę powtarza się w odpowiedziach „ w terminie późniejszym”. Pytam więc, kiedy? Obarczenie Spółki Szpital w Dębnie wydatkami, które można było uniknąć czyli wypłatą odprawy dla byłej pani prezes, rodzić będzie opłakane skutki – o tyle zostanie pomniejszony i tak mały budżet szpitala, czyli stracą wszystkie zatrudnione tam osoby, a przede wszystkim pacjenci.

Jeżeli zarządzający szpitalem nie posiadał i dalej nie posiada opracowanej koncepcji jego rozwoju, to w jaki sposób wygląda owo zarządzanie?

Wiem, że dzięki 1 500 000,00 zł jakie otrzymał Szpital od Gminy Dębno podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, ale co to oznacza dla każdego mieszkańca Dębna?

W celu doprecyzowania odpowiedzi na pytania dotyczące Spółki Szpital w Dębnie Spółka z o.o., skontaktowałam się z Panią Magdaleną Małyską, byłą prezes. Odpowiedzi jakie otrzymałam okazały się inne od tych, które udzielił mi Zarząd Powiatu w Myśliborzu.

Wykorzystanie 1 500 000,00 zł, które Gmina Dębno wniosła do Spółki Szpital okazało się zupełnie inne. Poprzedni Zarząd Spółki Szpital przedstawił Gminie Dębno „ Zarys koncepcyjny planu inwestycyjnego”, w którym przedstawione zostały cztery opcje przeznaczenia wniesionych środków, w zależności od ich wysokości. Gmina Dębno postawiła warunek, by 1 500 000, 00 zł, przeznaczyć wyłącznie na cele inwestycyjne. Od obecnego prezesa Spółki Szpital w Dębnie dowiadujemy się, że pieniądze wpłacono na lokatę bankową.

Czy wpłacenie środków na lokaty bankowe to inwestycje Szpitala?! Jedyną stroną która zyskuje na takim posunięciu są wyłącznie banki, a nie pacjenci! Szpital w Dębnie posiada ogromne potrzeby sprzętowe. Głównym priorytetem Szpitala powinno być regularne doposażanie oddziałów w nowoczesny sprzęt medyczny.

W „ Zarysie koncepcyjnym planu inwestycyjnego” przedstawionemu Gminie Dębno 30 kwietnia 2014 roku, Zarząd wskazał jako jedną z najpilniejszych i najważniejszych inwestycji zakup nowego wyposażenia pracowni endoskopowej.

Szpital czekał z decyzjami inwestycyjnymi na wniesienie wkładu 1 500 000,00 zł przez Gminę Dębno. W grudniu 2014 r. rozpisany został przetarg na wyposażenie pracowni, który musiał niestety zostać unieważniony ze względu na przedświąteczne opóźnienia Poczty Polskiej, która nie dostarczyła na czas ofert.

Na co więc czeka nowy Zarząd mając wszystko gotowe?! Nowy przetarg można było ogłosić zaraz po nowym roku i dzięki temu od lutego 2015 r. pracownia mogłaby wykonywać usługi na nowym sprzęcie. Skąd takie opóźnienie w decyzjach? Komu ma to służyć? Badania i diagnostyka endoskopowa są niezwykle ważne i pozwalają uniknąć, bądź rozpoznać na wczesnym etapie, wiele groźnych chorób przewodu pokarmowego.

Rada Nadzorcza Spółki Szpital w Dębnie do dnia dzisiejszego nie została jeszcze powołana. W związku z tym pojawia się wiele wątpliwości:

1. Czy Właściciele w ogóle mają kogo powołać do Rady Nadzorczej ? (Przepisy wyraźnie mówią, że muszą to być osoby które zdały egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.)

2. Dlaczego pominięto wniosek skierowany do Właściciela przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, aby w skład Rady Nadzorczej był powoływany również przedstawiciel pracowników?

Koszty utrzymania Rady Nadzorczej nie należą do niskich i będą kosztowały Szpital około 150 000,00 zł rocznie ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Za taką kwotę można zakupić 30 kardiomonitorów, albo wyremontować gruntownie oddział dziecięcy!

Ostatni problem, jaki poruszyłam w rozmowie z panią Magdaleną Małyską, dotyczył kosztów odprawy i przedłużenia jej kontraktu. Informacja uzyskana od byłej Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Pani Magdaleny Małyski mija się z odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Powiatu cyt. :

„ Nikt z nowego Zarządu Powiatu jako przedstawiciel Właściciela nigdy nie pytał mnie o to czy jestem zainteresowana przedłużeniem kontraktu. Ten temat nigdy nie był ze mną poruszany. Jadąc w dniu 30 grudnia 2014 roku na Zgromadzenie Wspólników nie spodziewałam się, że zostanę odwołana i to z dnia na dzień. Nie ukrywam, że brak jakiejkolwiek rozmowy ze mną na temat tego czy chce dalej pracować dla szpitala był dla mnie niezwykle bolesny, gdyż włożyłam tu trzy lata ciężkiej pracy, aby wyprowadzić szpital z zapaści w jakiej się znajdował kiedy go obejmowałam z końcem kwietnia 2012 roku. Spodziewałam się, że zważywszy na poprawiające się istotnie wyniki finansowe i opinię szpitala, Właściciel będzie zainteresowany kontynuacją podjętych działań. Niestety tak się nie stało”.

Ostatnią kwestię pozostawię bez komentarza.

Radna Powiatu w Myśliborzu
Wioletta Drzewińska