Rozmowa z M. Krzysiakiem o Dębnowskim Budżecie Obywatelskim

MKrzysiakDo piątku można jeszcze głosować na zadania w ramach pierwszej edycji dębnowskiego budżetu obywatelskiego. Z tego powodu postanowiliśmy zadać kilka pytań jednemu z autorów wniosku, zarazem Radnemu RM w Dębnie- Marcinowi Krzysiakowi.

eDebno.pl: Panie Marcinie, co to w zasadzie jest, ten budżet obywatelski?

M. Krzysiak: Budżet obywatelski jest tak naprawdę wyodrębnioną kwotą budżetu gminy na zadania, o których realizację, wniosek złożyć może każdy mieszkaniec gminy. Głosować za realizacją konkretnych zadań może każdy nasz mieszkaniec, pod warunkiem, że ukończył 16 lat. Często słyszy się opinie, że budżety obywatelskie są porażką samorządności, bo to przecież Rada Miasta i Gminy powinna znać potrzeby Mieszkańców i je realizować. Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ bywają zadania, które z perspektywy Burmistrza czy Radnych mogą wydawać się mniej istotne, jednak dla pewnych grup mieszkańców są bardzo ważne i powinny być zrealizowane.

eDebno.pl: Jest Pan Radnym, czy tylko osoby zaangażowane w działalność Gminy, czy także przysłowiowy Kowalski może napisać taki wniosek do budżetu obywatelskiego?

M.Krzysiak: Jak już wspomniałem, wniosek może złożyć każdy. Może to być jedna osoba działająca w imieniu jakiejś grupy, może to być kilka osób. Oczywiście często zdarza się tak, że to właśnie do Radnych zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Nie oznacza to jednak, że jest to osobisty wniosek tylko tego Radnego.

reklama

eDebno.pl: Pana wniosek dotyczy budowy placu zabaw, ale nowoczesnego, takiego jakiego w Dębnie jeszcze nie ma. Na przykładzie Szczecina i ich roweru miejskiego, który powstał również dzięki budżetowi obywatelskiemu widzimy, że mieszkańcy mają multum pomysłów na zmiany w swoim mieście, czy w takim razie 300 tyś zł to wystarczające środki?

M.Krzysiak: Uważam oczywiście, że to mało. Patrząc na złożone wnioski myślę, że wszystkie powinny być zrealizowane, ponieważ ich realizacja będzie służyć Mieszkańcom Gminy. Jednak wiadomo, że są to często projekty na wiele tysięcy złotych i zrealizowane będą tylko te które otrzymają najwięcej głosów i ich łączna suma kosztów nie przekroczy owych 300 tyś. Uważam, że w przyszłym roku budżet powinien wynosić 500 tyś zł, ponieważ jestem pewien, że wniosków w następnej edycji budżetu obywatelskiego będzie więcej.

eDebno.pl: Jakie ma Pan życzenia wobec tego budżetu, jak widziałby go Pan za powiedzmy 5 lat, co dzięki niemu przez ten czas można zrobić?

M. Krzysiak: Po pierwsze, życzyłbym sobie i Nam wszystkim, żeby potrzeby Mieszkańców były zauważane na co dzień a nie tylko przy okazji budżetu obywatelskiego. Temu budżetowi życzę aby przyczynił się do lepszego życia w naszym mieście wszystkich Mieszkańców, przecież bezpieczny plac zabaw (PROJEKT BO15), o który wnioskuję w imieniu wielu rodziców posiadających małe dzieci, lub stojących przed chwilą przyjścia na świat swojej pociechy, posłuży w swojej lokalizacji przy jeziorze, wszystkim Mieszkańcom. Chciałbym, ażeby budżet obywatelski za pięć lat wynosił 1 mln zł, nie zagrażając wydatkom koniecznym w gminie. Zrobić można bardzo wiele, przede wszystkim ułatwić i polepszyć życie naszych Mieszkańców i zrobić to wedle Ich własnych pomysłów na lepsze Dębno.

eDebno.pl: Dziękuję bardzo za rozmowę.
Jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście na projekty w ramach budżetu obywatelskiego to macie czas do piątku. Karty i numery zadań znajdziecie w Biurze Obsługi Klienta UM, lub na stronie http://www.debno.pl/strona-264-dokumenty_do_pobrania.html