Głosuj korespondencyjnie w wyborach prezydenckich

wybory prezydenckie

fot. marekszwedowski.pl

Już 10 maja 2015 roku w Polsce zostaną przeprowadzone wybory na Prezydenta RP. Tymczasem już teraz mieszkańcy mogą składać dokumenty umożliwiające głosowanie korespondencyjne.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisując nowelizację prawa wyborczego, zezwolił na głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom, nie tylko osobom niepełnosprawnym lub osób mieszkających za granicą. Wobec tego zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach na Prezydenta RP trzeba zgłosić najpóźniej do 27 kwietnia 2015 roku. Wspomniane zgłoszenie powinno zawierać:

reklama
  • imiona, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL,
  • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Dębno,
  • oznaczenie wyborów,
  • wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 4 maja 2015 roku otrzyma pakiet wyborczy składający się z:

  • koperty zwrotnej,
  • karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania,
  • instrukcję głosowania korespondencyjnego,
  • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a (jeśli taką zażądał we wniosku).

Do koperty zwrotnej należy włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto należy wpisać na nim miejscowość i datę sporządzenia, własnoręcznie podpisując. Kopertę zwrotną należy zakleić i osobiście nadać na adres obwodowej komisji wyborczej lub osobiście dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub w dniu głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.