Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w Dębnie

anp-logoW Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie trwają zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”. Zajęcia prowadzone są przez następujące osoby:
– w klasie I a LO oraz I Technikum:

Aleksandra Trusewicz – absolwentka szkoły, obecnie studentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim,

Norbert Batory – absolwent szkoły, obecnie student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim,

– w klasie II a LO

Paulina Karasewicz – absolwentka szkoły, studentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, koordynator na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu,

Piotr Rycombel – student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca koordynatora na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

reklama

„Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” (www.anp.kj.org.pl) jest to ogólnopolski projekt przeznaczony dla uczniów klas liceum i technikum, mający na celu aktywizację młodego pokolenia w działanie na rzecz lokalnej społeczności oraz propagowanie postaw patriotycznych, zrywając tym samym z błędnym przekonaniem, że miłość do Polski jest czymś archaicznym i współcześnie niecelowym.

Zajęcia polegają na przeprowadzeniu cyklu innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case–study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu, systemowi samorządowemu oraz zakłada także zrealizowanie z uczniami projektu społecznego na rzecz ich wspólnoty lokalnej. Finał Akademii odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Krakowie.

Przedmiotem pierwszych zajęć (grudzień 2014 r.), była gra odzwierciedlająca działanie polskiego parlamentu. Uczniowie wzięli udział w symulacji, podczas której wcielili się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań politycznych.

Na drugich zajęciach (marzec 2015 r.) przeprowadzona została symulacja rozwoju miasta. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie strategii rozwoju swojej gminy. Następnie, wybrali z pośród siebie burmistrza, a później wcielili się w rolę radnych. W trakcie zajęć, uczniowie operowali kwotami, które mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, tj. w uchwale budżetowej gminy Dębno.

Gościem specjalnym drugich zajęć przeprowadzanych w klasach: I LO oraz I Technikum, był radny Rady Miejskiej w Dębnie – p. Grzegorz Kulbicki, który omówił podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania gminy oraz przedstawił na czym polega pełnienie funkcji radnego. Ponadto, p. Kulbicki przybliżył uczniom istotę, wprowadzonego w tym roku w gminie Dębno, budżetu obywatelskiego. Poza tym, zachęcił uczniów do śledzenia lokalnie aktualnych wydarzeń, przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej, a także do aktywnego działania na rzecz społeczności gminy Dębno.