Porozumienie Powiatu z Gminą

Powiat Myśliborski

fot. wikipedia.pl

Zarząd Powiatu Myśliborskiego na posiedzeniu z dnia 16 marca 2015 roku wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Dębno w sprawie finansowania szkół ponadgimnazjalnych w rozgrywkach sportowych oraz dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

reklama

Podczas zebrania Zarządu Powiatu Myśliborskiego przegłosowano podpisanie porozumienia z Gminą Dębno w sprawie finansowania kosztów udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach sportowych. Na mocy porozumienia Gmina Dębno przekaże dotację celową w wysokości 4 tysięcy złotych.

Ponadto Zarząd Powiatu Myśliborskiego wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Dębno w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Podczas zebrania wicestarosta Danuta Patkowska zwróciła uwagę, że porozumienie dotyczy przekazania dotacji w wysokości 9 tysięcy złotych na koszt utrzymania części etatu psychologa, natomiast należy zwrócić uwagę na koszty badań jednostkowych. Wobec tego Powiat ma rozpocząć rozmowy z Gminą, aby środki można było przeznaczyć na wycenę badań jednostkowych.