Piłsudskiego będzie przebudowana

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX wygrało przetarg na przebudowę ulicy Józefa Piłsudskiego w Dębnie. Modernizacja drogi zostanie wykonana za kwotę 2 095 325,26 złotych – czytamy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Roboty budowlane na ulicy Józefa Piłsudskiego będą dotyczą kompleksowej przebudowy drogi o długości 370 metrów w zakresie infrastruktury drogowej. W ramach zamówienia zostanie położona nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna, zostaną przebudowane zjazdy publiczne i indywidualne, a także zostaną wykonane miejsca parkingowe.

reklama

Pilsudskiego bedzie przebudowana

Zamówienie dotyczy również przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Warto wspomnieć również o wykonaniu terenów zielonych.